Yuusha-sama no Oshishou-sama

                                                                        Titulo: Yuusha-sama no Oshishou-sama Volúmenes: 02/?? Escritor: Sanoka Nada Ilustrador: Kozu mikku Género: Acción, Aventura, Fantasía, Artes Marciales, Romance, […]